Mika Kivimaa

Visioni Suomesta

Visioni Suomesta tarkoittaa tulevaisuuden kuvaa, jonka tahtoisin toteutuvan.

Suomi on elinvoimainen, kansainvälisesti suuntautunut maa, jossa elää onnellinen kansa. Suomen kansa on sekä henkisesti että fyysisesti terve ja mieleltään iloisesti uutta luova ja lähimmäisiään rakastava. Suomessa arvostetaan erilaisuutta ja ymmärretään se taloudellisena voimavarana ja kriittisyys ymmärretään valtakunnanpolitiikassa kansanvaltaisuutta turvaavana tekijänä. Suomessa vallitsee tasapainoinen markkinatalous kytkeytyneenä monimuotoisesti kansainvälisiin markkinoihin. Suomalaiset ymmärtävät, että taloudellinen hyvinvointi ei ole todellinen onnellisuuden perusta, mutta hyvin arvokas asia silti. Yksityisyrittäjyyttä ja ympäristöarvoja arvostetaan suuresti.

Suomalainen yhteiskunta on sopuisa: Siellä ei ole rotulevottomuuksia eikä luokkataistelua, sillä taloudellinen hyvinvointi on jakaantunut tasaisesti kaikkiin kansanosiin. Palkoissa ei ole suuria eroja, sillä kaikkia ammatteja arvostetaan. Suomalaiset eivät näe maaseutua kaupunkeja vastakkaisina, vaan saman yhteiskunnan erilaisina osina, joiden kehittyminen auttaa toinen toistaan. Peruselintarviketuotanto turvataan Suomessa yrittämistä tukevien maataloustukien avulla. Terveydenhoidon peruspalvelut ja koulutus ovat Suomenmaassa ilmaisia. Myös vaativimpiin erikoishoitoihin on suomalaisilla vapaa pääsy varattomuuden sitä estämättä. Jos verot kaiken tämän vuoksi ovatkin raskaat ja verotus progressiivista, jakautuu niiden tuotto oikeudenmukaisesti luoden tasa-arvoa yhteiskuntaan. Suomalaiset pyrkivät tasoittamaan maiden välisistä varallisuuseroista syntyvää vaarallista epätasapainoa avustamalla kehittyviä naapurimaitaan tietotaitonsa jakamisella.

Valtiona Suomi on itsenäinen, täysivaltainen valtio. Suomi on aktiivinen toimija kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä ja pyrkii edistämää rauhaa koko Euroopassa ja maailmassa erityisesti YK:n ja Etyj:n kautta. Suomi ei ole sitoutunut sellaisiin yhteistyöliittoihin, jotka rajoittavat sen valtiollista itsenäisyyttä. Suomi kuuluu Euroopan talousalueeseen (ETA). Suomella on myös muita eri alojen yhteistyösopimuksia etenkin Euroopan maiden kanssa esimerkiksi rikostentorjuntaan liittyen. Venäjän kanssa Suomella voi olla vapaakauppasopimus. Suomi ei suostu vieraiden valtioiden sotilaiden ja sotakaluston liikkumiseen Suomen alueella. Pieniä määriä ulkomaiden sotilaita ja sota-aluksia voi vierailla Suomessa lyhytaikaisesti näytösluonteisessa tai koulutuksellisessa tarkoituksessa. Suomen valtio sijoittaa vuosittain riittävästi varoja uskottavan, itsenäisen, kansallisen maanpuolustuksen takaamiseksi mahdollista kriisitilannetta varten. Suomi osallistuu kansainväliseen rauhanturvatoimintaan YK:n puitteissa, mutta ei rauhaanpakottamistehtäviin.

Valtio rohkaisee yrittäjyyteen ja maan syrjäseutujen yritystoiminnan kehittymistä tuetaan erilaisin projektein. Menestyksekkäälle yritystoiminnalle kaikissa maan osissa luodaan edellytykset hyväkuntoisen liikenne- ja tietoverkoston ylläpidolla ja sen rakentamisella sekä viisaasti kohdennetuin investointiavustuksin. Valtion omistuspolitiikalla suuryhtiöissä turvataan monipuolisen tietotaidon säilymistä Suomessa sekä luodaan sitä suosimalla investointeja kotimaahan. Valtio edistää myös kaikenkokoisten suomalaisten yritysten vientitoimintaa hyvillä suhteillaan muiden maiden organisaatioihin. Valtio edistää kansanterveyttä ennaltaehkäisevällä, vastuullisella sosiaalipolitiikalla sekä yhteistyöllä kansalaisjärjestöjen kanssa. Suomalainen elämä on monella tavalla mitattuna maailman huippua, ei vain hyvää eurooppalaista keskitasoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.