Mika Kivimaa

En ole populisti

Yleisesti populisti käsitetään henkilöksi, joka pyrkii hankkimaan poliittista suosiota puhumalla niiden asioiden muuttamisen puolesta, mitkä ovat yleisen valittelun kohteena. Hän ei siis välttämättä ole sen enempää huolestunut niistä asioista kuin muistakaan vääryyksistä.

Minä en ole populisti siinä mielessä. Tahdon vaikuttaa yhteiskunnan kansanvaltaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen, koska ne ovat erittäin tärkeitä asioita ja minun omia arvojani. Siksi kannatan Suomen eroamista EU-jäsenyydestä. En ole myöskään rasisti. Minulla on monia ulkomaalaisia ystäviä. En myöskään kannata ruotsinkielen virallisen aseman poistamista.

Miksi sitten liityin Perussuomalaiseen puolueeseen? Paljolti, koska tämä puolue arvostaa kansanvaltaisuutta. Kansanvaltaisuus tarkoittaa sivistyssanoin sanottuna demokratiaa. Suomessa ei ole tällä hetkellä kansanvaltaa siinä hengessä kuin Suomen perustuslaki säätää Suomen tasavallan perusteista. Suomen kansan valitsemalla eduskunnalla on valtaa nykyään noin 20 prosenttiin kansalaisten elämään vaikuttavista laeista. Muita lakeja ohjaa jokin EU-direktiivi ja niiden on oltava direktiivin mukaisia.

Kansainvälinen yhteistyö on erittäin tarpeellista. Minä katson kuitenkin, että Suomella on oikeus ja velvollisuus tehdä tätä yhteistyötä tasavertaisena valtiona ja kansakuntana muiden valtioiden ja kansakuntien rinnalla. Nykyisessä eikä varsinkaan uuden peruslain jälkeisessä EU:ssa tätä mahdollisuutta ei ole. Mielistelypolitiikasta emme hyödy mitään. Muutkin perussuomalaisten kannat ovat hyvin samankaltaisia omieni kanssa.

Populismilla ymmärretään tarkoitettavan usein myös asioiden yksinkertaistamista niin, että asia vääristyy. Yksinkertaistaminen on kuitenkin yleensä aiheellista. Albert Einstein on todennut: ”Tee asiat niin yksinkertaisiksi kuin mahdollista, mutta ei sen yksinkertaisemmaksi.”

Perussuomalaisten mielestä Eduskunnan kokoonpanon tulisi vastata kansan rakennetta. Nykyään niin ei suinkaan ole. Eduskunnassa on suuresti yliedustettuina toimittajat, urheilijat, lääkärit ja kunnanjohtajat sekä jotkin muut ammattiryhmät. Jos eduskunnan kokoonpano ei vastaa kansan rakennetta, eivät kansanedustajien arvot voi mielestäni vastata myöskään täysin kansan arvoja. On hyvin naiivia ajatella, että tällöin kansanedustajilla olisi paremmat arvot kuin kansalla keskimäärin. Todennäköisemmin asia on valitettavasti päinvastoin.

Suomen perustuslaki säätää, että Suomessa valta kuuluu kansalle. Tämä tarkoittaa, että valta on kansalla; myös eduskuntakausien aikana. Valta on vain delegoitu kansanedustajille edustuskausien ajaksi. Delegointi ei tarkoita, että sitä valtaa, jota kansanedustaja ei omista, hän saisi käyttää miten haluaa. Jörn Donner on kirjoittanut: ”Valta luulee olevansa oikeassa siksi, että sillä on kansan enemmistön antama valtuutus. Siksi kannattaa edelleen yrittää tehdä vastarintaa.”

Valtaa käytetään joko arvojen mukaisesti tai sitten vallanhimon ohjaamana eli arvottomasti. Vallankäytön tulisi vastata kuitenkin kansan tahtoa. Useat perussuomalaiset tarkoittavat populismilla juuri tätä: kansanvaltaisuutta ja populistilla he tarkoittavat kansanvaltaisuuden kannattajaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.