Mika Kivimaa

Henkilörekisterin rekisteriseloste

Mika Kivimaan tukiryhmän Suomen henkilötietolain (523/1999), 10 § mukainen henkilötietorekisterin rekisteriseloste

Lue tämä rekisteriseloste, ennen kuin liityt Mika Kivimaan tukiryhmään. Tämä rekisteriseloste koskee www.mikakivimaa.fi -verkkosivustolla sekä paperilla kerättyjen tukiryhmän jäsenten henkilötietojen käsittelyä.

Liittymällä Mika Kivimaan tukiryhmään hyväksyt tämän rekisteriselosteen mukaiset ehdot ja annat Mika Kivimaalle ja hänen valtuuttamalleen henkilölle (kuten vaalipäällikölle) yksiselitteisen suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla, älä liity tukiryhmään ilmoittamalla vaadittuja henkilötietojasi, vaan tue Mika Kivimaata vain äänestämällä häntä ja mahdollisesti kehoittamalle myös tuttaviasi äänestämään häntä.

Jos olet alle 18-vuotias tai sinulla ei ole Suomen kansalaisuutta eikä virallista osoitetta Suomessa, et voi liittyä tukiryhmään eikä sinun henkilötietojasi siten ollen kirjata rekisteriin, vaikka ne ilmoittaisitkin.

Mika Kivimaa pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta tarvittaessa. Tällöin sinun antamaasi osoitteeseen ilmoitetaan olennaisista muutoksista, sähköpostitse tai kirjepostitse. Vastaat itse yhteystietojesi pitämisestä ajan tasalla. Muutosilmoituksen saatuasi sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, jos et kuukauden sisällä ilmoituksen lähettämisestä ilmoita, että et hyväksy muutoksia.

1. Rekisterinpitäjä

Mika Kivimaa
Ansaankatu 11 A 2
65100 VAASA
SUOMI – FINLAND
asiat@mikakivimaa.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Mika Kivimaa
Ansaankatu 11 A 2
65100 VAASA
SUOMI – FINLAND
asiat@mikakivimaa.fi

3. Henkilötietoja sisältävän rekisterin nimi

Rekisterin nimi on ”Mika Kivimaan tukiryhmän henkilötietorekisteri”.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Mika Kivimaan ja hänen kannattajiensa välisten suhteiden hallinta ja yhteystietojen ylläpito. Henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin Mika Kivimaan poliittiseen ja muuhun toimintaan liittyvissä asioissa. Tiedottamisen ja yhteydenpidon tarkoitus on Mika Kivimaan ja hänen ajatustensa tunnettavuuden lisääminen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Mika Kivimaan oman yritystoiminnan suoramarkkinointiin, esimerkiksi Mika Kivimaan kirjoittamien kirjojen markkinointiin, ellei tukiryhmään littynyt ole nimenomaisesti kieltänyt henkilötietojensa käyttöä kaikessa suoramarkkinoinnissa. Mika Kivimaa tai hänen edustajansa ei käytä rekisterissä olevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin eikä luovuta niitä muille tahoille esimerkiksi suoramarkkinointia, etämyyntiä, muuta suoramainontaa ja mielipide- tai markkinointitutkimuksia varten.

5. Rekisterin sisältö

Henkilötietorekisteriin kirjattavat tiedot:
sukunimi, etunimet, postiosoite, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä muut henkilön itse mahdollisesti antamat tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietorekisterissä olevat henkilötiedot saadaan www.mikakivimaa.fi –verkkosivuston ”liity tukiryhmääni” –lomakepohjan avulla sekä muulla tavoin Mika Kivimaan tukijan liittymisestä kirjallisesti ilmoittaen.

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Mika Kivimaa tai hänen edustajansa ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja säännönmukaisesti muille tahoille (esimerkiksi suoramarkkinointia, etämyyntiä, muuta suoramainontaa ja mielipide- tai markkinointitutkimuksia varten). Henkilötietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä edes Suomen ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastaminen

Mika Kivimaa tai hänen valtuuttamansa henkilö ei tarkista tukijan antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Tukija voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterin pitäjään. Liityttyään tukiryhmään jokaisella tukijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

9. Rekisterin suojaus ja julkisuus

Henkilötietorekisterin käyttöoikeus on vain Mika Kivimaalla ja henkilöillä, joden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti sekä rekisterin teknistä ylläpitoa varten. Sekä Mika Kivimaa että hänen valtuttamansa henkilöt (kuten vaalipäällikkö) ovat vaitiolovelvollisia rekisterin sisältämien tietojen suhteen. Tämä vaitiolovelvollisuus jatkuu myös mahdollisen työtehtävän päättymisen jälkeen. Tukiryhmän jäsenten nimiä tai muita tietoja EI julkisteta ilman hänen antamaa erityistä lupaa.

10. Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tästä henkilötietorekisteriä koskevasta selosteesta, ole hyvä ja ota yhteyttä kohdassa kaksi (2) mainittuun henkilöön.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.