Mika Kivimaa

Uskonto & filosofia

Olen partiolainen. En tosin nykyään kuulu mihinkään partiolippukuntaan. Kuitenkin sanotaan: ”Kerran partiolainen, aina partiolainen”. Partiolupaus kuuluu: ”Tahdon rakastaa Jumalaani, lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa toteuttaen elämässäni partioihanteita”. Partioihanteisiin kuuluu muun muassa kehittää itseään ihmisenä, kunniottaa toista ihmistä, tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa, etsiä elämän totuutta sekä rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

Tässä Uskonto & filosofia –osiossa esittelen maailmankatsomustani. Toivon, että se rohkaisee, motivoi ja jopa inspiroi sinua. Mielestäni kaikilla ihmisillä pitäisi olla vapaus selvittää itselleen tai kuulla, mikä on totuus. Siispä eteenpäin vapauden ja totuuden puolesta! Uskon, että totuus murtautuu aina lopulta esiin. Täydellinen totuuden tunteminen vapauttaa meidät uskosta. Täytyy kylläkin olla selvillä siitä, uskooko vaiko tietääkö jotain, muuten ihminen sortuu fanaattisuuteen eli sokeaan uskoon. Kiinalainen filosofi Laozi on todennut, että tiettämättömyytensä tietäminen on tiedon korkein aste.

Minä löydän rauhan Kristuksessa Jeesuksessa; siis Jumalan armossa. Mielenrauha on todella merkittävä asia. Toivon, että sinäkin löydät rauhan ja ilon, elleivät ne jo kuulu sinun arkielämääsi. Uskon, että ihanteellinen, tasapainoinen elämä on kolminaista eli trinitaarista. Se, että ymmärtää maailmankaikkeuden rakenteen ei ole keskeistä – vaikkakin mielenkiintoista. Keskeistä on, että sekä sielusi, ruumiisi että henkesi saavat sopivasti ravintoa kasvaakseen ja elääkseen terveesti. Toivon, että viihdyt näilläkin sivuilla!