Mika Kivimaa

Visioni Euroopasta

Visioni Euroopasta tarkoittaa tulevaisuuden kuvaa, jonka toiveikkaana kuvittelisin olevan mahdollista toteutua, vaikken usko olevan todennäköistä, että se toteutuisi Euroopassa lähitulevaisuudessa.

Eurooppa on elinvoimainen, kansainvälisesti suuntautunut maanosa, jossa elää onnellisia kansoja toisiaan kunnioittaen. Eurooppalaiset kansat ovat sekä henkisesti että fyysisesti terveitä ja mieliltään iloisesti uutta luovia. Euroopassa arvostetaan erilaisuutta ja ymmärretään se taloudellisena voimavarana ja kriittisyys ylikansallisia liittoutumia kohtaan ymmärretään poliittista rauhantilaa turvaavana tekijänä. Euroopassa vallitsee melko tasapainoinen markkinatalous kytkeytyneenä suurilta osin kansainvälisiin markkinoihin. Eurooppalaiset ymmärtävät, että taloudellinen hyvinvointi ei ole todellinen onnellisuuden perusta, mutta hyvin arvokas asia silti. Yksityisyrittäjyyttä ja ympäristöarvoja arvostetaan suuresti. Eurooppalaiset ymmärtävät, että Euroopan eteläraja kulkee Välimeren, Bosporinsalmen ja Kaukasusvuoriston kautta.

Eurooppalaiset yhteiskunnat ovat sopuisia huolimatta suurista maahanmuuttajien määristä: Euroopassa ei ole rotulevottomuuksia ja luokkataistelut ovat maltillisia, sillä taloudellinen hyvinvointia pyritään jakamaan tasaisesti kaikkiin kansanosiin. Maahanmuuttajille opetetaan länsimainen oikeuskäsityksen perusteet ja kristillisyyteen perustuva jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen. Palkoissa on vielä suuria eroja, mutta vauraus yhteiskunnassa on niin suurta, että kaikille pystytään turvaamaan perustoimeentulo. Eurooppalaiset eivät näe maaseutua kaupunkeja vastakkaisina, vaan saman yhteiskunnan erilaisina osina, joiden kehittyminen auttaa toinen toistaan. Terveydenhoidon peruspalvelut ja peruskoulutus ovat ilmaisia. Myös vaativimpiin erikoishoitoihin on kaikkien maiden kansalaisilla vapaa pääsy tarpeen vaatiessa varattomuuden sitä estämättä. Jos verot kaiken tämän vuoksi ovatkin maailmanlaajuisesti katsottuna suhteellisen korkeat ja progressiivisesti nousevat, jakautuu niiden tuotto oikeudenmukaisesti luoden tasa-arvoa yhteiskuntaan. Euroopan yhteiskunnat pyrkivät tasoittamaan maanosien välisistä varallisuuseroista ja demokraattisuuden puutteesta syntyviä vaarallisia epätasapainoja avustamalla kaikkia ympäröiviä maanosia tietotaitonsa ja valistuksen jakamisella ja hallitulla maahanmuuttopolitiikalla sekä vastuullisella sisäsyntyistä kehitystä tukevaa kehitysyhteistyötä harjoittaen.

Valtioina Euroopan maat ovat itsenäisiä, täysivaltaisia valtioita, joissa vallitsee toimiva demokratia, jota yhä pyritään kehittämään. Euroopan valtiot ovat aktiivisia toimijoita kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä ja pyrkivät edistämää rauhaa koko Euroopassa ja maailmassa erityisesti Etyj:n ja YK:n kautta. Jotkin valtiot voivat olla sitoutuneita sellaisiin yhteistyöliittoihin, joiden tavoitteena on sitoa valtioiden puolustuspolitiikat yhteen keskinäisen asevarustelukehityksen ehkäisemiseksi, mutta jotka välttävät vastakkainasettelua muiden sekä Euroopan sisäpuolisten että ulkopuolisten valtojen kanssa ja kuten myös Venäjän kanssa. Euroopan talousalue (ETA) kattaa koko Euroopan ja taloudellisen vienti- ja tuontitoiminnan rajoituksia on lähes poistettu myös Venäjän, Lähi-idän sekä muiden talousalueiden kanssa. Euroopan maat osallistuvat kansainväliseen rauhanturvatoimintaan YK:n puitteissa jonkin kohdemaan tällaista apua pyytäessä.

Euroopan valtiot tukevat syrjäseutujen yritystoiminnan kehittymistä erilaisin projektein. Menestyksekkäälle yritystoiminnalle kaikissa Euroopan kolkissa luodaan edellytykset hyväkuntoisen liikenne- ja tietoverkoston ylläpidolla ja sen rakentamisella sekä viisaasti kohdennetuin aluepoliittisin investointiavustuksin. Valtioiden yhteistyöjärjestöillä estetään markkinoita hallitsevien suuryhtiöiden synty ja monopolinen toiminta. Peruselintarviketuotanto turvataan jokaisessa Euroopan maassa erisuuruisien maataloustukien avulla. Eurooppalainen elämä on monella tavalla mitattuna lähellä maailman huippua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.