Mika Kivimaa

Poliittiset periaatteet

Perussuomalaisten ideologiset periaatteet: (ehdotus)

  • Ihmisarvon periaate

Maailmankatsomuksen pohjana on kristillinen ihmiskäsitys. Ihminen on mielen, ruumiin ja hengen kokonaisuus. Jokaisen ihmisarvo on luovuttamaton riippumatta sukupuolesta, varallisuudesta, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta, etnisestä taustasta, sosiaalisesta ryhmästä, fyysisestä vammasta tai seksuaalisesta taipumuksesta. Keskeisin tekijä ihmisarvon turvaamiseksi on sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen toteutuminen.

  • Kestävän kehityksen periaate

Kaikki päätökset pitää tehdä mahdollisemman matalalla hallintotasolla. Hallintorakenteet ovat ihmistä varten eikä ihminen ole hallintorakenteita varten. Ruohonjuuritasoa pitää kuunnella kaikissa hallintoasioissa. Turvallinen yhteiskunta rakentuu yksilöiden ja yhteiskunnan arkielämän turvarakenteiden onnistuneesta toteutuksesta.

Luonnonvaroja pitää käyttää kestävän kehityksen mukaisesti. Hyvinvoiva luonto tarjoaa ihmisille edellytykset fyysiseen, henkiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Siksi luonnontilasta on pidettävä huolta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Ihmisellä on oikeus käytää hyödykseen eri eliöitä (kuten eläimiä) ja velvollisuus niiden suojelemiseen. Ihmisen vastuullinen taloudellinen toiminta ja luonnonsuojelu ovat mahdollisia yhtäaikaisesti.

  • Kansanyhteisöllisyysperiaate

Demokratian tulee olla kansanvaltaa. Kansanvalta ei toteudu liittovaltiomaisessa EU:ssa. Yhtenäinen kansallisvaltio luo parhaan pohjan yhteiskunnan keskinäiselle vastuunkannolle. Monikulttuurillisuus tuhoaa aikaa myöten laajan arvoperustan, johon tukeutuen kansalaisen on oikeutettua vaatia yhteiskunnallista solidaarisuutta. Kulttuuri on pohjimmiltaan jaettuja arvoja, mikä pitää opettaa myös maahanmuuttajille. Suomen pitää uskoa suomalaisiin arvoihin ja toteuttaa niitä.

  • Yhteisvastuullisuuden periaate

Yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia on autettava ensin. Kenenkään suomalaisen taloudellinen asema ei saa olla esteenä ihmisarvoiseen elämään. On ajateltava, miten lainsäädäntö vaikuttaa niihin, joilla ei ole mitään keinoa minimoida sen kielteistä vaikutusta. Kaikilla maailman ihmisillä on oikeus elämään sodan, diktatuurin ja köyhyyden ulkopuolella. Siksi Suomen pitää harjoittaa myös aktiivista kansainvälistä rauhanpolitiikkaa yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja osallistua rauhanturvaamistoimintaan sekä (järkevään) kehitysyhteistyöhön.

  • Ahkeruusperiaate

Yhteiskunnan taloudellinen menestys pohjautuu yrittäjyyteen, ahkeruuteen ja vastuunkantoon. Paras vaihtoehto yhteiskuntajärjestyksenä on sosiaalisesti ohjattu markkinatalous ja toimiva demokratia, jossa omistusoikeus ja yksilönvapaus turvataan. Laaja työllisyys ehkäisee yhteiskunnan taloudellista kahtiajakautumista sekä rikollisuutta. Kuntien ja valtion harjoittamaa taloudellista toimintaa ei pidä nähdä esteenä yritteliäisyydelle, vaan se tukee talouden pohjarakennetta ja laajentaa yhteiskunnan kansanvaltaisuutta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.