Mika Kivimaa

Tuulivoimatuotanto on vaarallista

Vaikka monet valtiolliset tutkimuslaitoksetkin ovat tutkineet ja todenneet tuulivoimaloilla olevan terveyshaittoja, silti juuri kukaan ei tee mitään näitä haittoja estääkseen. Se johtuu lähinnä siitä, että poliittisesti kiistetään haitat terveydelle, koska niitä ei esiinny kaikilla tuulivoiman vaikutuspiirissä asuvilla.

Jos kyse on moottoritiestä tai junaradasta, haitallisia ääniä voidaan ehkäistä rakentamalla suojavalleja radan tai tien ja asuinalueen välille. Näin ei voida tehdä tuulivoimatuotannon kohdalla ja siksi sellaista ei pidä rakentaa alueille, jonka läheisyydessä on asutusta. Nykyiset suositukset 1-2 kilometrin suojaetäisyydestä ovat virheellisiä, koska ihmisiä pitää suojella paitsi kuultavalta melulta myös kuuloalueen ulkopuolella olevalta infraääneltä. Juuri jälkimmäinen kantaa useita kilometrejä kauemmaksi kuin korvin kuultava melu. Tuulivoimalat tuottavat pyöriessään huomattavan paljon alle 20 hertsin infraääntä, jolla on erilaisia vaikutuksia ihmisten terveydelle. Ne aiheuttavat muun muassa sydämen rytmihäiriöitä, verenpaineen nousua, pahoinvointia, päänsärkyä, tinnitystä ja selittämättömiä unihäiriöitä. Yrittäjä ja kansalaisaktiivi Antti Aution mittausten mukaan näillä oireilla ja tuulivoiman tuotannolla on selvä tilastollinen yhteys.

Terveysongelmat aiheuttaa jatkuvat ilmanpaineaallot eli infraäänet. Kovan räjähdyksen aiheuttama ilmanpaineaalto kaataa ihmisen. Huomaamattomillakin paineaalloilla on vaikutusta ihmiseen. Tämä vaikutus on tunnustettu myös kansainvälisen standardoimisjärjestön mekaanista värähtelyä koskevassa standardissa (ISO 9996: 1996). Myös Infraääniäkin voidaan mitata. Nykyiset tuulivoiman ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) eivät kuitenkaan sisällä näitä mittauksia.

Vaikutukset syntyvät pitkäaikaisesta altistumisesta. Koska ihmiset ovat erilaisia herkkyydeltään, terveysongelmien syntyminen vaatii eripituisia altistumisaikoja. Joten se, ettei kaikilla esiinny oireita tuulivoiman rakentamisen jälkeen, ei tarkoita sitä, etteikö vaikutukset olisi todellisia. Tämän kiistäminen vastaa sitä, että joku väittäisi, ettei puiden siitepölystä ole mitään haittaa samalla kun siitepölyallergikot oireilevat merkittävästi. Siitepölyn leviämistä emme voi estää, mutta tuulivoimaloiden infraäänen voimme.

Mielestäni tuulivoimaloiden infraäänisaaste pitää ottaa vakavasti ja pysäyttää tuulivoiman lisärakentaminen siihen saakka, kunnes on tarkempaa tietoa siitä, mikä on kohtuullinen turvaetäisyys ihmiselle teollisesta tuulivoimalasta. Myös nykyiset, liian lähellä asutusta olevat tuulimyllyt pitää pysäyttää. Haluan, että yhteiskuntamme välittää suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Mika Kivimaa

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.