Mika Kivimaa

Muutos on suomalaisten menestyksen salaisuus

Englanniksi sanotaan ”I’m feeling blue”, jolla tarkoitettaan, että minusta tuntuu haikealta. Kirjaimellisesti sanonta tarkoittaa kuitenkin: ”Minusta tuntuu siniseltä”. Kun mieli haikea, kaivataan jotakin, joka on mennyt pois tai muuttunut. Sininen on siis muutoksen väri. Myös meri, jonka vedet ovat alati vaihtuvia, on sininen.

Sininen on myös risti Suomen lipussa. Sen sanotaan kuvastavan Suomen järviä ja taivasta. Näiden lisäksi sen voitaisiin sanoa symboloivan muutosta sinisen värinsä vuoksi. Niin kuin taivas ja järvet ovat suomalaisen menestyksen osatekijöitä, on myös muutos ollut aina yksi merkittävimmistä menestyksen luojista Suomessa.

Ensimmäinen muutos suomalaisten elämässä oli muutto Suomeen. Suomeen on siirtynyt väestöä monina muuttoaaltoina tuhansia vuosia sitten. Tämä muutos loi ihmisille mahdollisuuden elantonsa ansaitsemiseen maassa, jossa oli runsaasti riistaa ja vain vähän sitä hyödyntäviä ihmisiä.

Toinen muutos oli siirtyminen metsästys- ja kalastuskulttuurista maanviljelyskulttuuriin. Tämän muutoksen mahdollisti ensimmäisen muutos: Uusien ihmisten mukanaan tuomat uudet taidot ja tiedot. Tämä toinen muutos varsinaisesti loi Suomen. Kiinteän asutuksen pysyvyys loi sen, mitä yhä voidaan kutsua suomalaiseksi elämänpiiriksi.

Kolmas muutos suomalaisten elämässä oli siirtyminen maanviljelyskulttuurista teollisuuskulttuuriin. Samalla syntyi erilaisia kaupunkikulttuureja. Teollisuuskulttuuri mahdollisti kansantalouden tuottavuuden huomattavan kasvun ja loi siten vaurautta. Edellinen muutos mahdollisti tämän muutoksen, sillä kiinteän asutus synnytti suuren väestömäärän, jolle oli mahdollista tarjota kulutettavaksi moninaisia teollisuustuotteita.

Neljäs suuri muutos Suomella oli kotimaisen teollisuuden kansainvälistyminen. Tämän myötä myös muilla kulttuurin aloilla kansainvälisyys sai merkittävän osan suomalaisessa elämässä. Suomalaisten kyky hyötyä maailman kansainvälistymisestä ei olisi ollut mahdollista ilman edellistä, kolmatta muutosta.

Jo samaan aikaan neljännen muutoksen kanssa alkoi tapahtua viides suuri muutos, siirtyminen aineellisen tuotannon kulttuurista ns. tietotalouteen. Tämä on kuitenkin väärä, yksinpuolinen tulkinta, mikä johtuu siitä, että tämä muutos on vasta alullaan. Todellisuudessa viides muutos tarkoittaa talouden painopisteen siirtymistä aineellisen tuotannon kulttuurista aineettoman tuotannon kulttuuriin. Tällöin muutos tarkoittaa siirtymistä luovuustalouteen. Nykyisestä tehokkuutta palvovasta, jäykästä tietokulttuurista Suomella on tähän elämyspalvelutalouteen vielä paljon matkaa. Tavarantuotantoteollisuus tuottaa nykyisin yli 20 % BKT:stä.

Tämä viides suuri muutos suomalaisessa elämässä ei ole myöskään mahdollista ilman edellistä muutosta. Kuten kaikissa näissä suurissa muutoksissa, myös viidennessä, on olennaista muutoksen luoma mahdollisuus suomalaisille ansaita elantonsa Suomessa. Pysyvyys luo sen, että olemme olemassa kansakuntana, mutta muutos on välttämätöntä, jotta elämme kansakuntana.

Kun tarkastelemme näin pitkällä jänteellä suomalaisten toimeentulon kehitystä, voimme ajatella Suomen lippumme sinisen värin merkitsevän menestyksen sinistä muutosta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.