Mika Kivimaa

Tutustu hyvyydenuskoon!

Olen kehittänyt hyvyydenuskon tueksi kaikille, jotka haluavat pyrkiä hyvään elämään.
Useat meistä ovat huomanneet elämänsä varrella, että kaipaamme jonkinlaista henkistä tukea elämäämme, mutta tunnetut uskonnot eikä ideologiat ole pystyneet täysin tyydyttämään tätä tarvetta tai niissä on sen ohessa tuotu esille niin paljon epätodellisentunteisia väitteitä, että se on synnyttänyt halun vieroksua koko uskontoa. Hyvyydenusko pyrkii tarjoamaan vastauksen vajanaisen totuuden ja täydellisen hyvyyden synnyttämään ristiriitaan.
Voit tutustua tähän osoitteessa http://hyvyydenusko.net.