Mika Kivimaa

Kiinan talouden kompastuskivi

Kiinassa tunnetaan termi ”sijoitussiirtolaisuus”. Tämä ei liity uudisasutukseen, vaan on yksi keino lähteä Kiinasta ja jäädä asumaan ulkomaille. Joil­lakin mailla on nimittäin maahanmuuttopolitiikas­sa kohta, jonka mukaan hakijalle myönnetään pysyvä oleskelulupa, jos hän tuo mukanaan huo­mattavan summan omaisuutta, olettavasti miljoo­nia. Virallinen Suomi puolestaan ei hyväksy aja­tusta, että maahanmuuttopolitiikka voisi perustua kotimaan tarpeisiin ja olla tavoitehakuista. Tällai­nen sijoitussiirtolaisuuspykälä tosin saattaisi hou­kutella enemmän rikollisia kuin rehellisellä yrittä­misellä rikastuneita kiinalaisia. Rehellinen yrittäjä nimittäin on useimmiten myös isänmaallinen eikä nykyisissä olosuhteissa jätä helposti kotimaataan, vaikka ei uskoisikaan kommunismiin.

”Sosialismi kiinalaisin ominaispiirtein” on tie, jota pitkin Kiina nykyään käy kohti kommunismia. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuista on, että men­neistä virheistä on opittu, mutta hallintojärjestelmä ei ole kaatunut. Kunnia tästä linjanmuutoksesta kuuluu Deng Xiaopingille. Kiinalaisessa kapitalis­missa on keksitty loistava keino hankkia rahaa jul­kiselle sektorille, mutta nyt tästä uhkaa tulla uuden ta­louspolitiikan suuri kompastuskivi.

Kiinassa kaikki maa kuuluu valtiolle, mutta maan­käyttöoikeuden voi ostaa maksimissaan 70 vuo­deksi. Kaupunginhallitukset myyvät huutokaupoil­la maankäyttöoikeuksia rakennusyhtiöille niin paljon ja niin huikeisiin hintoihin, että suurkau­punkien tuloista 50-60 % tulee tonttien ”myynnistä”.  Mikäli tontille ei rakenneta kahden vuoden kulues­sa, lunastetaan maankäyttöoikeus takaisin myyntihintaan. Raken­nusyhtiöt ottavat maanostoa varten lainaa pankis­ta, mikä näkyy sitten asuntojen ja liiketilojen myyntihinnoissa. Tulevaisuudessa rakennusyhtiöl­lä ei varmastikaan ole halua maksaa korkeampaa hintaa samasta maa-alasta, koska se ei voi myydä asuntoja toiseen kertaan. Kenelläkään ei ole myös­kään kiinnostusta remontoida kiinteistöjä noin 10 vuoteen ennen maanvuokrasopimuksen eräänty­mistä, koska on olemassa vaara, että uusi maan­käyttöoikeuden omistaja päättääkin murskata nykyisen rakennuksen ja rakentaa tilalle uuden.

Mielestäni ongelmasta voidaan selvitä parhaiten niin, että keskushallitus määrää, että maanvuok­rausoikeuden maksu aletaan kerätä vuosittaisena vuokrana ja kaupungit etsivät uuden tulolähteen pystyäkseen vastaamaan menoistaan. Mikäli suun­nittelet tehtaan perustamista Kiinaan, rakennusten käyttöiäksi kannattaa varmuuden vuoksi suunnitel­la maksimissaan 70 vuotta.

Todennäköisesti Kiinan talouskasvu ei kuitenkaan kaadu tähän ongelmaan. Nimittäin, jos nykyistä talouspolitiikkaa jatketaan, valtion verotulot ja va­luuttavaranto ovat kasvaneet seuraavan 60 vuoden aikana niin paljon, että niistä voidaan jakaa kau­pungeille suurempia valtionosuuksia.

Mika Kivimaa
Shanghai

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.