Mika Kivimaa

Kiinankielen ääntämisohjeet

Pinyin-kirjoitus

Kiinankielen ääntämyksen opettelun apuna käytetään yleensä pinyin-kirjoitusta. Pinyin-kirjoitus tarkoittaa kiinankielen transliteroimista latinalaisille aakkosille. Koska kaikkia kiinankielen äänteitä ei löydy latinalaisista kirjaimista, jotkut aakkoset pinyin-kirjoituksessa eivät vastaa lainkaan sitä, mitä helposti ensiksi ajattelisimme niiden tarkoittavan. Lisäksi monet latinalaisista aakkosista äännetään eri tavalla vieraissa kielissä kuin suomenkielessä. Näin on myös kiinankielen pinyin-kirjoituksen laita. Siksi oppiakseen lausumaan kiinalaisia kirjoitusmerkkejä, on hyvin tarpeellista opetella ensin pinyin-kirjoituksen ääntäminen.

Kiinankielessä on 21 erilaista konsonanttiäännettä, kaksi puolivokaalia ja kuusi vokaaliäännettä. Lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen myynti(a)kiina-avain.fi, niin lähetän sinulle erinomaiset äidinkieleltään suomenkieliselle räätälöidyt pinyin-ääntämisohjeet, kunhan samalla suostut siihen, että saan lähettää sinulle jatkossa (2-6 kertaa vuodessa) viestin, jossa annan vinkkejä kiinankielen opiskeluun liittyen. Laita viestisi otsikoksi ”Pinyin-ohjeet”.

R-pääte

Puhekielessä – etenkin pohjoisissa murteissa – joihinkin sanoihin kuten ”diăn” (点) ja ”piàn” (片) usein liitettävä ”ér” (儿) -partikkeli vaikuttaa sanan ääntämykseen vaikka se pinyin:issä usein kirjoitetaankin erikseen esimerkiksi ”diăn ér” (点儿). Todellisuudessa ”aar” ääntyvä R-partikkeli liitetään sanaan siten, että sen R syrjäyttää N-kirjaimen (”diăr” tai ”piàr”). Tällöin ian-pääte katoaa ja sana myös lausutaan esim. diăr (点儿) tai piàr (片儿).

Sävelet ja sävelmerkintä

Säveliä kiinankielessä on viisi erilaista; 1. Tasainen ja korkea, 2. Alhaalta ylös nouseva, 3. Laskeva ja lopussa nopeasti nouseva, 4. jyrkästi laskeva, 5. Sävelkoroton. Koska viides sävel on sävelkoroton, niin sanottu kevyt sävel, usein sanotaan kiinankielessä olevan vain neljä erilaista säveltä. Järjestyslukujen lisäksi sävelistä käytetään seuraavia nimiä:

1. sävel 第一声 (dì yī shēng) 阴声 (yīnshēng)
2. sävel 第二声 (dì èr shēng) 阳声 (yángshēng)
3. sävel 第三声 (dì sān shēng) 上声 (shàngshēng)
4. sävel 第四声 (dì sì shēng) 去声 (qǜshēng)
5. sävel 第五声 (dì wǔ shēng) 轻声 (qīngshēng)

āáăà    ēéěè    īíĭì    ōóŏò    ūúŭù   ǖǚǘǜ

Vokaalien päällä näkyvät sävelmerkintää ilmaisevat aksettiviivat kirjoitetaan joka tavussa painollisen vokaalin päälle. Diftongivokaalien keskinäinen sävelten merkintäjärjestys on seuraava: A,E,O,I,U,Ü. Poikkeuksen tekevät -iu-loppuiset tavut. Niissä sävelmerkintä tulee u:n päälle. Asian voi ajatella niin, että kyseessä on oikeastaan äänne -iou-äänne, jonka piilossa olevan o:n sijasta sävelmerkintä tulee u:n päälle. Sävelmerkinnän sisältäviä kirjaimia ei löydy MS Word:istä, mutta löydät ne Excelistä, jos tarvitset niitä joskus kirjoituksissasi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.