Mika Kivimaa

Ideologiat rasittavat yhteiskuntaa

Vihreä ideologia tekee kaikkensa, jotta ihmislajin mikään toiminta ei vaikuttaisi muiden lajien elinympäristöön yhtään mitenkään. Tämä luonnollisesti haittaa ihmisen normaalin liikkumisen ja tekemisen tarpeiden toteutumista. Sosialismi tekee kaikkensa, jotta kaikkien ihmisten elämä olisi yhtä hyvää. Mutta, kun tätä tavoitetta tavoitellaan säätelyllä ja maahanmuutolla, se aiheuttaa ylisuuren byrokratian ja epäterveen BKT:n rakenteen, jossa julkisen sektorin osuus BKT:sta on suurempi kuin yksityisen. Mielestäni noin 49/51% olisi sopiva, kestävää kehitystä tukeva suhde.

Jotta Suomi voisi saavuttaa todellista pitkän aikavälin kilpailukykyä maailmassa, on mielestäni välttämätöntä, että Suomen ammattiyhdistysliike suostuu eriyttämään pk-yritysten ja suuryritysten työehtosopimukset. Globaalisti toimivien suuryhtiöiden kokoaan vastaavan yhteiskuntavastuun toteuttaminen vaatii vahvempaa irtisanomissuojaa ja pk-yrityksen kasvu ja kehitys vaatii puolestaan joustavampia irtisanomismahdollisuuksia ja kevyempiä hallinnollisia, kuten verotuksellisia velvoitteita. Äityislomakustannusten yhteiskunnallinen yhteisvastuu edistäisi taas molempien työllistämiskyvyn kohottamista.

Ideologiset syyt estävät eduskuntaa toteuttamasta näitä tarpeellisia muutoksia. Tulevaisuuden euroja Suomeen tuottava yritystoiminta tulee joka tapauksessa rakentumaan pääasiassa pk-yritysten varaan. Jos näiden kilpailumahdollisuudet ovat heikkoja, kansantalouskin on heikko. Ammattiyhdistysliikkeen tulisi olla innovatiivinen ja asettaa teollisuuden kilpailukyky vanhoihin malleihin juuttumisen edelle. Hyvityksenä siitä, että pk-yritysten työehtosopimukset neuvoteltaisiin EK:n sijasta Suomen Yrittäjien kanssa, ay-liike voisi saada kiellon vuokratyövoiman käytölle yli 6 päivän työurakoissa.

Porvarillinen ideologia estää puolestaan äityislomankustannusten jaon kaikkien alojen ja yritysten kesken. Rahapiirit katsovat, että maksakoon se, kenellä on siihen työehtosopimusten aiheuttama velvollisuus. Tämän velvollisuuden korvaaminen sosiaalivakuutusmaksun korottamisella ja äityislomarahan maksaminen Ruotsin mallin mukaan kokonaan valtion rahoista olisi kuitenkin oikeudenmukaisempi ratkaisu. Nykyäänkin myös koko äityislomanjakson äityisraha määräytyy aikaisempien tulojen perusteella eikä vain työnantajan maksuvelvoitteen – kolmen kuukauden – aikana. Rahapiirien edut estävät myös lääkäreiden pysymisen terveyskeskuksissa sen sijaan, että he työskentelevät yksityisissä sairaaloissa.

EU-ideologia estää Suomea toimimasta kansallisen edun mukaan. Suostutaan huonompiin standardeihin, epätasapuolisiin sopimuksiin ja yhteiseen valuuttaan sen tähden, että ei luoteta omaan kykyyn tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ja sen vuoksi, että päästään lomailemaan vaivatta ulkomaille. Kuvitellaan, että suomalaiset pystyvät turvaamaan rauhan Euroopassa maksamalla siitä noin miljardin vuosittain Brysselin kassaan.

Nyt on laitettava ideologiset jarrut syrjään ja tehtävä päätöksiä, joilla edistetään työllistämistä ja työllistymistä. Se hyödyttää niin kapitaalisankareita kuin työläisväestöä! Tällöin nimittäin valtiolle kertyy enemmän verotuloja ja vähemmän taloudellisesti tuettavia kansalaisia. Ja sitten, kun valtiontalous voi hyvin, valtion ei tarvitse kiusata teollisuutta kaikenlaisilla energia- ja haittaveroilla, vaan se pystyy sekä tukemaan heikkoja että auttamaan vahvoja erilaisilla palveluratkaisuilla.

Mika Kivimaa (ps)
Toholampi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.