Mika Kivimaa

Kansalaispalkka – jospa sittenkin?

Aikaisemmin suhtauduin hyvin epäilevästi ajatukseen niin sanotusta kansalaispalkasta eli perustulosta. Nyt luettuani asiasta enemmän, ajattelen, että kyllä yhteiskunnan tarvitsee osoittaa luottamusta ihmisiä kohtaan. Kun valtion kaikille maksama perustulo asetetaan 420-450 euron kuukausimaksuksi, eipä liene ihmistä, joka ei lähtisi töihin saadakseen hieman enemmän – jos nimittäin töitä olisi saatavilla. Tietenkin on alkoholisteja, jotka eivät kykene töihin yhtä päivää pidempään sama miten paljon he saavat sosiaaliavustuksia.

Merkittävää Vihreiden esittämässä perustulomallissa on ensinnäkin se, että että sitä ei tarvitse odottaa monta kuukautta työttömäksi jäätyään, jos työvoimatoimisto uhkaa hukkua työttömyysturvahakemuksiin. Kun 420 euron perustulolla jäädään vielä alle köyhyysrajan, useimpien tukea tarvitsevien tarvitsisi anoa vain harkinnanvaraista asumistukea.

Toiseksi, järjestelmä ei tule yhteiskunnalle nykyistä kalliimmaksi, koska järjestelmä tasapainotettaisiin verotuksella. Sen sijaan säästettäisiin peruspäivärahojen, työmarkkinatukien sekä opintotukien käsittelyihin kuluvat byrokratiamenot.

Kolmanneksi merkittävää on, että työttömien ja opiskelijoiden ei tarvitsisi murehtia vähäisten ja pätkittäisten tulojen vievän pois perusturvaa, kuten peruspäivärahalla ja opintuella oleville käy nykyisin. Koska perustuloon liittyy olennaisesti uusi verotusmalli, käteen jäävä tulo ei kuitenkaan eroaisi paljoa nykyisestä tilanteesta, mutta työn vastaanottaminen olisi varmasti aina kannattavaa. Myös työttömyysturvan harkinnanvaraisuus poistuisi täten ja asettaisi kansalaiset tasa-arvoisempaan asemaan.

Perustulomalliin sisältyy vielä muutama mullistava asia, jotka eivät julkisen keskustelun kautta ole kantautuneet korviini. 1. Yksityishenkilöiden pääomatuloveroasteen nosto neljällä %-yksiköllä. Tämä on loistava ajatus, sillä tämä ei ajaisi yhtään kansainvälistä yritystä pois Suomesta! Yritysten pääomaveroaste säilyisi 28 %:ssa, mutta yksityishenkilöiden verotuksessa se olisi 32 %. Tämä vähentäisi myös keinottelua kierrättää työtulot oman yrityksen kautta ja vastaanottaa ne pääomatuloina. 2. Koska perustulo olisi verotonta, se porrastaisi verotusastetta olemassa olollaan ja progressiivinen verotaulukko voitaisiin säilyttää, mutta entistä yksinkertaisempana. 3. Perustulo antaisi perusturvaa, jonka ansiosta moni rohkenisi perustaa yrityksen, sillä konkurssin jälkeen ei tarvitsi todistella työvoimatoimistolle työttömyyttään saadakseen syödäkseen jotakin. Yritystoiminnan voisi silloin myös useammin käynnistää ilman starttirahaakin. Tämän vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle saattaisivat olla arvaamattoman myönteiset.

Perustulo voitaisiin siis mielestäni ottaa käyttöön edellyttäen, että se sidotaan elinkustannusindeksiin sekä maksetaan vain Suomessa asuville Suomen kansalaisille. Niin ollen minäkään en saisi sitä tällä hetkellä. Sen sijaan opinto-ohjausta tehostamalla olisin voinut tietää ajoissa, mistä anoa tukea ulkomaanopintoihin, joita tavallinen opintotukijärjestelmä ei hyväksy.

Mika Kivimaa
Shanghai, Kiina

One thought on “Kansalaispalkka – jospa sittenkin?

  1. Mika Kivimaa Post author

    Kansalaispalkan lisäksi jäisi vielä asumistuki ja toimeentulotuki, joten kaikesta byrokratiasta ei kuitenkaan päästäisi eroon. Kansalaispalkkan lisäksi työtön ihminen voisi mielestäni sitten saada korotusosana tukea, mikäli hän osallistuu työllistämiskoulutukseen, työharjoitteluun tai palkattomaan yleishyödylliseen työhön, esimerkiksi vanhusten ulkoiluttamiseen tai ympäristönhoitotehtäviin. Tämän lisän kanssa saadut avustukset kattaisivat vähintään nykyisen työttömyysturvan minimitason. Tärkein muutos, joka saataisiin aikaan kansalaispalkalla olisi se, että työtön ja opiskelija voisivat tehdä epäsäännöllistä tai säännöllistä osa-aikatöitä tai vapaaehtoistyötä joutumatta tukihelvettiin mahdollisine tuen maksun täydellisinä keskeyttämisineen. Toimeentulotuen ehtoihin pitäisi lisätä, että ensimmäisen (eli tilapäisen) kahden kuukauden tuen saannin jälkeen tuetun pitää osallistua raha-asioiden hoitoa opettavaan neuvontaan sekä alkoholivieroitukseen, mikäli henkilöllä totetaan alkoholismia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.