Mika Kivimaa

Etnonationalismi huolestuttaa

PS-nuorien aktiivisimmat jäsenet ovat nykyään kaikki avoimesti etnonationalisteja. Emopuolueesta löytyy myös paljon ja merkittävistä asemista ihmisiä, jotka määrittävät itsensä etnonationalisteiksi. Jotkut tietoisemmin kuin toiset. Minusta on huolestuttavaa, jos etnonationalistiset mielipiteet pääsevät määrittelemään puolueemme linjaa ja imagoa. Valitettavasti näin on jo käynyt imagollemme. Se tosin mielestäni johtuu enemmän poliittisten vastustajien retoriikasta kuin perussuomalaisten puheista.

Etnonationalismi on rasistinen aate, koska se määrittelee kansakunnan sielun etnisen alkuperän ja ihonvärin mukaan. Etnonationalismi ei ole tervehenkistä nationalismia eli kansallismielisyyttä. Kansallismielisyyden mukaan paras perusta valtio-organisaation rakentamiselle on (tietyllä alueella asuva) samankielinen valtaväestö. Siinä ei ole mitään rasistista, koska se pohja yhteiskunnan järjestäytyneisyydelle eikä tarkoita, etteikö yhteiskuntaan kuuluisi myös muita ihmisryhmiä. Kansakunnan ja kansan ero on nimenomaan siinä, että kansaan kuuluu vain äidinkieleltään samankielisiä ihmisiä ja kansakuntaan puolestaan kuuluu kaikki tietyn maan kansalaiset heidän etnisestä taustastaan tai äidinkielestään riippumatta. Perussuomalaisten pitää mielestäni suunnata kaikki tarmonsa suomalaisen kansakunnan tervehenkiseen rakentamiseen ja työntää syrjään kaikenlainen etnonationalistinen ajattelu.

Suomalaisuuden syviä arvoja ovat tasa-arvo, kansanvalta, vapaus, rehellisyys ja luotettavuus. Näitä arvoja voi sisäistää ja ilmentää kuka tahansa etnisestä taustastaan riippumatta. Koska nämä arvot kuuluvat olennaisesti suomalaisuuteen, on tärkeää, että pysyvää oleskelulupaa Suomessa ei myönnettäisi ulkomaalaisille, jotka eivät täysin hyväksy näitä arvoja. Mikäli – ja kun nykyään – niin kuitenkin tehdään, se on omiaan heikentämään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa, sillä se myös rakentuu näiden arvojen varaan. Tasa-arvo, kansanvalta, vapaus, rehellisyys ja luotettavuus ovat arvoja, joiden toteutuessa valtion ei tarvitse tuhlata resurssejaan turhaan valvontaan ja kontrolliin, koska yhteiskunta toimii ilman niitä, kun ihmiset toimivat näiden arvojen mukaisesti.

Mielestäni Perussuomalaisten pitäisi keskittyä puhumaan ja toimimaan sen puolesta, että suomalaisten oikeudet toteutuisivat käytännössä. Puhutaan ihmisten oikeuksista toimeentuloon, turvallisuuteen, terveyteen, autoiluun ja oikeudenmukaisiin korvaustuomioihin ihmisoikeuksien sijaan. Vaaditaan isänmaallista talouspolitiikkaa kansallismielisen kulttuuripuhtauden sijaan. Isänmaallisia Suomea kohtaan voivat olla myös henkilöt, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta. Vahvasti isänmaallisen kansakunta voi olla yhtenäinen, vaikka siellä olisi suuri määrä taustaltaan erikielisiä ihmisiä.

Perussuomalaisilla on paljon paremmat mahdollisuudet säilyä ja kasvaa Suomen suurimpana puolueena, kun tavoitteena on kansainvälinen ja isänmaallinen Suomi kansallismielisen Suomen sijasta. Terve kansallismielisyys on ylpeyttä kansakunnan sielun luonteesta ja kansalaiskunnon kohottamisen tavoittelua, isänmaallisuus on sitoutumista niihin.

 

Mika Kivimaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.