Mika Kivimaa

Aluevaalien vaalipuhe – Talouspoliittisia virheitä!

Hyvää päivää kaikille!

Minun nimeni on Mika Kivimaa ja olen ehdokas parhaillaan käynnissä olevissa aluevaaleissa.

Näissä vaaleissa on kyse valtuutettujen valitsemisesta päättämään uusien sote-alueiden sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista. Toistan vielä: Näissä vaaleissa on kyse siitä miten sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut järjestetään alueella ja tarjotaan sen asukkailla. Me perussuomalaiset olemme ensinnäkin sitä mieltä, että näitä palveluita tulee tarjota nimenomaan alueen asukkaikka, eikä kelletahansa alueella laittomasti oleilevalla ihmiselle. Toiseksi meidät perussuomalaiset erottaa mielestäni muista puolueista se, että me emme kuvittele, että nykyinen sote-uudistus toisi säästöjä valtiolle tai kunnille.

Päinvastoin se lisää kustannuksia. Hallituspuolueet ja Kokoomus ovat harmonisoitavien palkkakustannusten lisäksi suunnitelleet poliittista tukea jaettavaksi eri puolueille sote-alueiden poliittista toimintaa varten. Sitä on suunniteltu jaettavan jopa 5000 euroa jokaista aluevaltuutettua kohti. Kokoomus, Keskusta ja demarit kannattavat tätä piilopuoluetukea. Tämä on hävytön yritys käyttää sote-alueita oman rahanhimon tyydyttämiseen! Perussuomalaiset vastustavat tälläistä. Tämä tarkoittaisi yhden sote-alueen osalta noin 300.000 euron kulua. Siis 300.000 euroa ylimääräistä rahanmenoa, joka on pois sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetista! Lisäksi sote-alueelle on mahdollista maksaa aluevaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä lautakuntien puheenjohtajille koko- tai osapäiväistä työtä vastaavaa palkkaa. Näin on säädetty laissa hyvinvointialueista.

Pohjanmaan maakunnan osalta ei tietääkseni ole vielä mitään tästä asiasta päätetty ja siksi onkin nyt todella tärkeää, että mahdollisimman moni äänestäjä osoittaa vastustuksensa tällaiselle rahantuhlaukselle äänestämällä perussuomalaista ehdokasta. Minä vastustan kaikkea rahantuhlausta. Normaalit kokouspalkkiot saavat riittää aluevaltuutetuille korvaukseksi poliittisesta työstä. Mitään piilopuoluetukikäytäntöä ei pidä luoda eikä synnyttää.

Mutta tässä sote-uudistuksessa on yksi hyvä puoli: Se, että nyt Pohjanmaan, kuten muidenkin maakuntien asukkailla on mahdollisuus valita itse suoraan edustajansa eli päätöksentekijät näistä palveluista päättämään. Aikaisemmin nimittäin sairaanhoidon ym. kuntayhtymien hallintoon on edustajat valittu puolueiden sisäisissä ja puolueiden välisissä neuvotteluissa. Tällöin äänestäjän näkökulmasta katsottuna päättämässä on ollut edustajan edustaja. Nyt on mahdollisuus suorentaa tätä demokraattista hallintojärjestelmää. Näin tapahtuu varsinkin, kun äänestätte sote-maakuntien aluevaltuustoihin niitä ihmisiä, jotka eivät nyt ole kaupungin- tai kunnanhallituksessa.

Jotta aluehallinnosta voidaan luoda oikeasti taloudellisesti vastuullinen päätöksenteköelin, tarvitaan sille myös itsenäinen verotusoikeus. Mutta, jotta tällä verotusoikeudella ei luotaisi suuria alueellisia eroa Suomeen, tulisi mielestäni suurin osa sote-maakunnan rahoituksesta perustua alueen väkilukuun ja antaa valtion rahakirstusta, valtionverotuksen tuotoista. Kun sitten ylimenevät kulut olisi kunkin alueen rahoitettava itse, loisi se poliittista painetta järjestää palvelut niin hyvin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman pieni verorasitus sote-maakunnan asukkaille.

Toivon, että te kaikki kuulijat / lukijat tiedostatte, että kyseessä on erittäin tärkeät vaalit. Näissä vaaleissa valitut vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti ambulanssi tulee hakemaan sinut, kun on sinulla on hätä, ja siihen, miten nopeasti ja kuinka läheltä saat hammaslääkäri tai lääkäriajan. Sekä siihen saatko mielenterveyden hoitoa, jos ei tee enää mieli elää. Bussi- ja juna-aikatauluihin tai -reitteihin näillä vaaleilla ei vaikuteta. Ei bensanhintaan eikä tuulivoiman turvaetäisyyksiin. Mene silti äänestämään! Äänestämällä perussuomalaisia äänestät sellaisen kulttuurisen muutoksen puolesta, jossa tärkeintä ei ole hallintorakenne, vaan se millainen on palveluiden saatavuus. Sen puolesta, että tärkeintä ei ole suuret kokouspalkkiot, vaan se mitä kokouksissa päätetään. Äänestämällä minua äänestät sen puolesta, että viranomaisen päätösesityksiin suhtaudutaan kriittisesti ja avoimesti, pohtien voisiko tehdä vielä paremmin eikä uskota sokeasti, että kyllä se ammattilainen tietää kaiken. Minä en olisi siellä vain äänestysnappia painamassa. Kyseessä on arvovalintoja, sillä rahat ovat tiukalla eivätkä ne riitä hyvään palveluiden saatavuuteen, kuten moni on jo huomannut viime vuosien aikana.

Mielestäni palvelupäätösten pitäisi perustua enemmän tutkittuun tietoon asiakkaiden kokemuksista. Sekä asiakasraatien parannusehdotuksiin. Täytyy aina muistaa, että palvelut ovat olemassa asiakkaita varten – eivät yksikönjohtajien tai aluepäälliköiden työpaikan tai työnsisällön samanlaisena säilyttäminen vuoksi.

Hyvät kuulijat, Suomessa vallitsee sekä lääkäripula että sairaanhoitajapula. Syynä tähän on pelkästään poliittiset valinnat viimeisen 30 vuoden aikana. Lääkäripula iski Suomeen 1990-luvun alussa ja se olisi voitu nujertaa vuosikymmenessä ellei poliittiset mielihalut olisi sitä estäneet. Samoin tällä vuosikymmenellä sairaanhoitajapula voidaan poistaa, jos työaikasuunnittelu, työolot ja palkkataso korjataan selvästi paremmaksi. Mutta mitä tekee SDP, Keskusta, Kokoomus, Vihreät ym. niin sanotut konsensuspuolueet? Ne haluavat irtisanoa noin 35.000 hoitajaa säätämällä lain, jonka mukaan koronaa vastaan rokottamaton ei ole oikeutettu työskentelemään riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden kanssa. Käytännössä siis EI OLE oikeutettu tekemään työtään. Tämä laki astuu voimaan tammikuun loppuessa ja sitten nähdään millaisessa pulassa Suomi on. Kuten tiedämme mikään koronarokote ei estä rokotettua tartuttamasta lähellään olevia ihmisiä. Kuitenkin rokotepakko on tärkeämpää vihervasemmistolaiselle punamultahallitukselle kuin hoitajien riittävyys eri hoitolaitoksissa ympäri Suomen. SDP:n, Kepun ja kumppaneiden ideologinen typeryys vie Suomen tuhoon! Muista tämä ja mene äänestämään parempaa tulevaisuutta Suomelle ja Pohjanmaan maakunnalle. Rokotusvelvollisuuslaissa on kuitenkin onneksi porsaanreikä, joka mahdollistaa rokottamattomienkin hoitajien työssä pitämisen, mikäli sote-alueen työnantaja näin katsoo aiheelliseksi. Tämä mahdollisuus pitää hyödyntää Pohjanmaalla.

Jos vielä epäröit ja kysyt ”Milläs rahalla sairaanhoitajien työolot ja palkkataso korjataan?”, vastaan vielä tähän: Tätä ei aluevaltuusto pysty ratkaisemaan, mutta vaalitulos, joka osoittaa epäluottamusta nykyhallituksella, luo painetta hallitukselle joko erota tai muuttaa linjaansa. Säästöjä nykyiseen verrattuna saadaan lopettamalla kaikille ilmaiset koronarokotukset sekä rajoittamalla valtionrajan yli tulevaa virusliikennettä. On parempi vaihtoehto rajoittaa liikennettä Suomeen kuin kaikkien ihmisten liikkumista Suomessa. On tärkeämpää rokottaa riskiryhmiin kuuluvat kuin kaikki suomalaiset.

Marinin hallituksen suurin talouspoliittinen virhe on ollut, että se on kuvitellut, että Suomella on varaa ”koronatartuntoja hillitsevään strategiaan”. Suomella EI todellakaan ollut varaa tähän – siksi käytettiin velkarahaa. Ehkä Marin ei käsitä mitä termi ”olla varaa” tarkoittaa reaalielämän puitteissa. Olla varaa tarkoittaa sitä, että pystyt ostamaan jotakin ILMAN, että sinun täytyy ottaa sitä varten lainaa. Koska Suomella ei ollut varaa rokotuksiin eikä tuhansiin päiväkohtaisiin koronatesteihin, olisi strategiana pitänyt olla ”estää täysin viruksen pääseminen maahan ja tukahduttaa epidemia”. Lisäksi olisi pitänyt sijoittaa rahaa kotimaiseen tutkimukseen, jolloin valtio olisi voinut saada osinkotuloja, kun nyt Suomessa kehitetty nenäsumute, joka OIKEASTI estää koronatartunnan, saadaan markkinoille ja myydään sitä miljardeja kappaleita ympäri maailmaa. Suomen suurin ongelma ON SIIS poliittinen suomalaisten tutkijoiden, sairaanhoitajien sekä kaikkien kansalaisten halveksunta ja aliarvioiminen! Joten äänestä nyt muutosta siihen!

Nimeni on Mika Kivimaa ja vaalinumeroni 366.

Kiitos!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.