Mika Kivimaa

Kiinaa käytännössä -palvelujen henkilötietorekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Kiina-avaimen verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Kiina-avain (Tmi)
Osoite: Ansaankatu 11 A 2, 65100 Vaasa

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Kiina-avaimen verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Kiina-avaimen verkkopalveluihin sekä niihin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Kiina-avaimen omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta muille suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjä ole itse antanut siihen erillistä lupaa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, lukuunottamatta sähköpostiosoitteen osalta markkinointikirjeen lähetykseen käytettävän massaviestipalvelujen tarjoajien useimmiten USA:ssa sijaitseville palvelimille, kyseisen markkinointikirjeen lähettämisen mahdollistamiseksi Kiina-avaimen verkkopalvelujen ja asiakkaan välisessä viestinnässä. Muutoin tietoja luovutetaan ja tallennetaan Kiina-avaimen ulkopuolisille tahoille vain viranomaisen pakottavan määräyksen niin vaatiessa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

REKISTERIN TIEDOTUSPERIAATTEET
Käyttäjälle kerrotaan mahdollisuudesta tutustua henkilötietorekisterin rekisteriselosteeseen ja annetaan linkki siihen käyttäjän rekisteröityessä sähköpostilistalle tai verkkopalvelun käyttäjäksi. Käyttäjää tiedotetaan sähköpostitse etukäteen, jos rekisteriselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia.

TARKASTUS- JA POISTO-OIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli käyttäjällä on parhaillaan voimassa käyttöoikeus johonkin Kiina-avaimen verkkopalveluun, henkilötietojen poistamisen pyytäminen tarkoittaa samalla hänen palvelun käyttöoikeutensa peruuttamista. Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjän tiedot henkilötietorekisteristä tarvittaessa ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastuspyyntö tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Pelkältä sähköpostimarkkinoinnin listalta voi käyttäjä poistaa itsensä myös sähköisellä ilmoituksella, joka on lähetetty samasta sähköpostiosoitteesta kuin mitä käyttäjä on käyttänyt rekisteröityessään palveluun tai sähköisellä tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.