Mika Kivimaa

Enneagrammi

Enneagrammi – Ihmiskunta Jumalan kuvana

Enneagrammi on luonneteoria, jonka mukaan on olemassa yhdeksän perustyyppistä luonnetta, joista kukin edustaa Jumalan luonteen eri ulottuvuuksia. Kukin luonnetyyppi katsoo maailmaa omasta näkökulmastaan, johon kuuluvat tietyt vahvuudet ja tietyntyyppiset kiusaukset ajatella ja toimia väärin. Kukin luonnetyyppi on ”sokea” omalla ”peruspaheelleen”.

Teoriaa voidaan käyttää itsetuntemuksen opiskelun ja henkisen kasvun välineenä. Toisten luonnetyyppien tiedostaminen ja ymmärtäminen taas voi auttaa meitä toimimaan sopivalla tavalla työskennellessä toisten ihmisten kanssa.

Tämän sivun sisältö on mietinnässä. Kun teksti on mietitty valmiiksi ja kirjoitettu, se julkaistaan tässä.