Mika Kivimaa

Suurimpia mahdollisia yksittäisen ihmisen aikaansaannoksia on ilmapiirin ja kulttuurin muuttaminen paremmaksi. – Kyösti Karjula –

Kiire on sellainen ajan olomuoto, jonka vallitessa aika täyttää kaiken tilan.
– Mika Kivimaa –

Älä tee virheitä oppiaksesi niistä, opi virheistä, joita teet!

Jumala loi ajan. Ihminen keksi kiireen.

Sinulla on onni, kun et ajattele sen puuttuvan sinulta. – Mika Kivimaa –

Rakkaus ei ole tunne, se on olotila. – Mika Kivimaa –

Vain tuntemalla menneisyyden murhenäytelmät voimme välttää niiden toistumisen tulevaisuudessa.

Elämässä on tärkeämpää pitää asioita mielenkiintoisina kuin olla kiinnostunut asioista.
– Mika Kivimaa –

Rohkea hän, ken uskaltaa olla heikko.

Rohkeutta ei ole se, että ei pelkää, vaan se, että pelkää, mutta uskaltaa silti.

Kohtalonsa kärsiminen, ymmärtäminen ja rakastaminen merkitsee lopulta sen omiin käsiin ottamista. Joka tapauksessa vain sillä tavalla voi tehdä elämästään mielekkään.
– Pierre Bernault –

Jos elät kuin ilman aikaa, elät jo ikuisuudessa.

Ihmiskunnan kehitys riippuu enemmän kysymystenasettelusta kuin vastauksista.
– Pierre Bernault –

Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä minkä uskoo oikeaksi. – Room. 14:22 –

Päämäärä ei ole päämäärä, päämäärä on tie.

Suuret ihmiset eivät koskaan tunne itseään suuriksi,
pienet ihmiset eivät koskaan tunne itseään pieniksi. – Kiinal. sananlasku –

Onnea ei tehdä, se otetaan vastaan.

Viisas ihminen asettaa harmonian samankaltaisuuden edelle. – Kongfuzi –

Erehtyminen on inhimillistä – anteeksianto jumalallista. – Alexander Pope –

Vain kiitollinen ihminen voi olla onnellinen. – Jari Sarasvuo –

Jokaisella pisaralla, jolla on elävä yhteys mereen, on osallisuus myös meren voimaan.
– Mahatma Gandhi –

Kaikkein käsittämättömintä luonnossa on sen käsitettävyys.
– Albert Einstein –

Onnellisilla kansoilla ei ole historiaa. (sillä silloin niillä ei ole aikaakaan)

Itsetuntemus alkaa siitä, kun minä kuolee.

Kaikki ihmiset tahtoisivat muuttaa ihmiskunnan, mutta kukaan ei halua muuttaa itseään.
– Leo Tolstoi –

Jos ei rakasta ketään, ei sivistykselläkään ole merkitystä. Tieto ei muutu ymmärrykseksi.

Ihmisen arvon näkee hänen tavassaan kohdella lähimmäisiään.

Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
– Sananlaskut 15:23 –

Jos haluat nähdä sankareita, katso heitä, jotka vastaavat vihaan rakkaudella.
– Itämainen sananlasku –

Viisaus on tyhmyyden ymmärtämistä ja selvittämistä. – Mika Kivimaa –

On kolmenlaisia ihmisiä: tyhmiä, fiksuja ja viisaita.
Tyhmät eivät opi virheistään. Fiksut oppivat virheistään. Viisaat oppivat toisten virheistä.

Ystävä on sellainen henkilö, jonka läsnäollessa voit ajatella ääneen. – Tuntematon –

Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.
– Sananlaskut 9:10 –

Kehityksen hallitseminen on todellista kulttuuria. – Pierre Bernault –

Tietämättömyytensä tietäminen on tiedon korkein aste. – Laozi –

Arvovaltasyistä tehdään suurimmat tyhmyydet. – Jakob Söderman –

Raha ei tuo onnea, se on vain niin hyvä väärennös, että jotkut eivät huomaan sitä koko elinaikanaan. – tuntematon –

Aika on, ihminen kuluu.

Älykkääksi synnytään, mutta ajattelijaksi opitaan. – Edward De Bono –

Anteeksiannon jälkeenkin saa hakea oikeutta.

Historiaa ei voi muuttaa, aikaa voi. – Mika Kivimaa –

Hyvä opettaja ei ohjaa sinua viisautensa huoneeseen, vaan ohjaa sinut oman viisautesi kynnykselle. – Gahlil Gibran –

Alakuloisuus on epäluottamus Jumalaa kohtaan. – Tuntematon –

Jumalan tiet ovat tutkimattomat.

Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa…

Ihmisestä tulee oma itsensä vasta sitten, kun hän on päässyt irti itsestään.

Toivoa ei voida viedä sinulta. – Älä luovu siitä.

Kuole ennen kuolemaasi, niin et kuole kuollessasi. – Tuntematon –

Ihminen, joka ei anna itselleen oikeutta kokea rakkautta, ei osaa sitä osoittaa.

Olemassaolon päämäärä on sen kulku.

Kuva, jonka tämän päivän ihmiset muodostavat tulevaisuudestaan, on tähän tulevaisuuteen ratkaisevasti vaikuttava tekijä. – Pierre Bernault –

Hän, joka säilyttää kykynsä nähdä kauneutta, ei vanhene koskaan.

Maailma on niin epävarma, että sinun on siellä vaikea olla olematta epävarma.

Mitä suurempi ja loistavampi ilmiö sitä kriittisempi pitäisi olla. – Sauli Niinistö –

Tee se, mitä sinun pitäisi tehdä, niin sinulle ei jää aikaa tehdä sitä, mitä sinun ei pitäisi tehdä.

Pakko on jokaisen rauhanrikkojan veruke. Se on tyrannien puolustus, se on orjien usko.
– William Pitt nuorempi –

Amor vincit omnia – Rakkaus voittaa kaiken.

Ihminen, joka osaa käyttää toisten aivoja työnsä tekemiseen, on suuri.
– Donn Piatt –