Mika Kivimaa

Olemassaolon päämäärä on sen kulku.

Ihmiskunnan kehitys riippuu enemmän kysymystenasettelusta kuin vastauksista.
– Pierre Bernault –

Älä tee virheitä oppiaksesi niistä, opi virheistä, joita teet!

Jos elät kuin ilman aikaa, elät jo ikuisuudessa.

Älykkääksi synnytään, mutta ajattelijaksi opitaan. – Edward De Bono –

Arvovaltasyistä tehdään suurimmat tyhmyydet. – Jakob Söderman –

Jokaisella pisaralla, jolla on elävä yhteys mereen, on osallisuus myös meren voimaan.
– Mahatma Gandhi –

Ystävä on sellainen henkilö, jonka läsnäollessa voit ajatella ääneen. – Tuntematon –

Pakko on jokaisen rauhanrikkojan veruke. Se on tyrannien puolustus, se on orjien usko.
– William Pitt nuorempi –

Tietämättömyytensä tietäminen on tiedon korkein aste. – Laozi –

Rohkeutta ei ole se, että ei pelkää, vaan se, että pelkää, mutta uskaltaa silti.

Alakuloisuus on epäluottamus Jumalaa kohtaan. – Tuntematon –

Historiaa ei voi muuttaa, aikaa voi. – Mika Kivimaa –

Vain tuntemalla menneisyyden murhenäytelmät voimme välttää niiden toistumisen tulevaisuudessa.

Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
– Sananlaskut 15:23 –

Kuva, jonka tämän päivän ihmiset muodostavat tulevaisuudestaan, on tähän tulevaisuuteen ratkaisevasti vaikuttava tekijä. – Pierre Bernault –

Kehityksen hallitseminen on todellista kulttuuria. – Pierre Bernault –

Kaikki ihmiset tahtoisivat muuttaa ihmiskunnan, mutta kukaan ei halua muuttaa itseään.
– Leo Tolstoi –

Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä minkä uskoo oikeaksi. – Room. 14:22 –

Kohtalonsa kärsiminen, ymmärtäminen ja rakastaminen merkitsee lopulta sen omiin käsiin ottamista. Joka tapauksessa vain sillä tavalla voi tehdä elämästään mielekkään.
– Pierre Bernault –

Jos haluat nähdä sankareita, katso heitä, jotka vastaavat vihaan rakkaudella.
– Itämainen sananlasku –

On kolmenlaisia ihmisiä: tyhmiä, fiksuja ja viisaita.
Tyhmät eivät opi virheistään. Fiksut oppivat virheistään. Viisaat oppivat toisten virheistä.

Aika on, ihminen kuluu.

Kaikkein käsittämättömintä luonnossa on sen käsitettävyys.
– Albert Einstein –

Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa…

Vain kiitollinen ihminen voi olla onnellinen. – Jari Sarasvuo –

Jumala loi ajan. Ihminen keksi kiireen.

Anteeksiannon jälkeenkin saa hakea oikeutta.

Sinulla on onni, kun et ajattele sen puuttuvan sinulta. – Mika Kivimaa –

Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.
– Sananlaskut 9:10 –

Ihminen, joka ei anna itselleen oikeutta kokea rakkautta, ei osaa sitä osoittaa.

Rohkea hän, ken uskaltaa olla heikko.

Jumalan tiet ovat tutkimattomat.

Hyvä opettaja ei ohjaa sinua viisautensa huoneeseen, vaan ohjaa sinut oman viisautesi kynnykselle. – Gahlil Gibran –

Viisaus on tyhmyyden ymmärtämistä ja selvittämistä. – Mika Kivimaa –

Elämässä on tärkeämpää pitää asioita mielenkiintoisina kuin olla kiinnostunut asioista.
– Mika Kivimaa –

Rakkaus ei ole tunne, se on olotila. – Mika Kivimaa –

Suuret ihmiset eivät koskaan tunne itseään suuriksi,
pienet ihmiset eivät koskaan tunne itseään pieniksi. – Kiinal. sananlasku –

Toivoa ei voida viedä sinulta. – Älä luovu siitä.

Jos ei rakasta ketään, ei sivistykselläkään ole merkitystä. Tieto ei muutu ymmärrykseksi.

Erehtyminen on inhimillistä – anteeksianto jumalallista. – Alexander Pope –

Viisas ihminen asettaa harmonian samankaltaisuuden edelle. – Kongfuzi –

Kiire on sellainen ajan olomuoto, jonka vallitessa aika täyttää kaiken tilan.
– Mika Kivimaa –

Ihminen, joka osaa käyttää toisten aivoja työnsä tekemiseen, on suuri.
– Donn Piatt –

Onnellisilla kansoilla ei ole historiaa. (sillä silloin niillä ei ole aikaakaan)

Ihmisen arvon näkee hänen tavassaan kohdella lähimmäisiään.

Tee se, mitä sinun pitäisi tehdä, niin sinulle ei jää aikaa tehdä sitä, mitä sinun ei pitäisi tehdä.

Onnea ei tehdä, se otetaan vastaan.

Mitä suurempi ja loistavampi ilmiö sitä kriittisempi pitäisi olla. – Sauli Niinistö –

Ihmisestä tulee oma itsensä vasta sitten, kun hän on päässyt irti itsestään.

Amor vincit omnia – Rakkaus voittaa kaiken.

Kuole ennen kuolemaasi, niin et kuole kuollessasi. – Tuntematon –

Päämäärä ei ole päämäärä, päämäärä on tie.

Suurimpia mahdollisia yksittäisen ihmisen aikaansaannoksia on ilmapiirin ja kulttuurin muuttaminen paremmaksi. – Kyösti Karjula –

Itsetuntemus alkaa siitä, kun minä kuolee.

Raha ei tuo onnea, se on vain niin hyvä väärennös, että jotkut eivät huomaan sitä koko elinaikanaan. – tuntematon –

Maailma on niin epävarma, että sinun on siellä vaikea olla olematta epävarma.

Hän, joka säilyttää kykynsä nähdä kauneutta, ei vanhene koskaan.